Jakých výhod a zlepšení mohu dosáhnout

s použitím automatizovaných systémů Kardex Remstar?

Investice do automatizovaných skladových systémů jako alternativy skladování zboží v konvenčních policových regálech nebo regálových systémech s použitím mezipatra, případně jiného způsobu manuálního skladování, nabízí celou řadu výhod a je také ekonomicky výhodná. Automatizované skladové systémy Kardex Remstar je možné jednoduše nainstalovat, ovládat a servisovat a to přináší rychlé a jednoznačné výsledky. Nezaleží na tom, ve kterém oboru vaše firma podniká, protože celosvětově nainstalovaných 140 000 systémů Kardex Remstar pokrývá téměř všechna odvětví průmyslu. Níže najdete přehled výhod, které automatizované skladové systémy přinesly našim zákazníkům:

 

  • Zvýšení efektivity. Naši zákazníci často mluví o zvýšení efektivity v řádech 100 až 400 procent.
  • Úspora místa. Skladová plocha může být často redukována o 75 až 90 procent. To znamená, že stejné množství zboží může být uskladněno na podlahové ploše, která představuje pouhých 10 až 25 procent původní skladové plochy.

 

  

 

  • Lepší profitabilita. Investice do automatizovaných systémů je spojena také s rychlejší ROI (návratností investice), a to díky zvýšení efektivity a úspoře místa. Zajímavostí je, že pokud si systém pořizujete na leasing, může být úspora podstatně vyšší než vaše měsíční splátka. 
  • Nižší chybovost při vychystávání objednávek. Laserové ukazovátko, matrixová poziční lišta a systémy put-to-light navádějí operátora přímo ke správnému skladovému místu se zbožím k odebrání. Operátorovi může být také prostřednictvím skeneru umožněno potvrzení správnosti odebraného zboží. Dle naší zkušenosti se tak výrazně snižuje chybovost v porovnání s vychystáváním z klasických regálů. Tím může být dosaženo výrazné úspory prostředků a zlepšení reputace u zákazníků.
  • Lepší přehled o zásobách. Software Kardex umožňuje provést inventuru, kdykoliv je vyprázdněno skladové místo. Díky propojení na ERP systém má firma neustálý přehled o stavu skladových zásob. To vede ke zlepšení přehledu o stavu zásob a snižuje riziko zbytečně velkých objednávek. Některé firmy dokonce díky průběžným inventurám, které software umožňuje, upustily od celoročních inventur.
  • Čistota uskladněného zboží. Zboží je skladováno v uzavřeném automatizovaném systému a tím také chráněno před prachem a slunečním zářením. Při skladování velmi citlivého zboží je možné kontrolovat klima ve skladovacím systému a nastavit teplotu a vlhkost, příp. skladovat v podmínkách čistého prostředí.
  • Zlepšení konkurenceschopnosti. Snížení nákladů na logistiku a manipulaci se zbožím uvolní ve firmě zdroje, jež je možné následně využít na zvýšení náskoku před konkurencí.
  • Zlepšení ergonomie práce a pracovních podmínek pro zaměstnance. Při vyskladňování s klasických regálů jsou objednávky často vychystávány neergonomickým způsobem, někdy dokonce i s použitím žebříku. Automatizované skladové systémy Kardex přivážejí zboží obsluze vždy v ergonomické pracovní výšce.  
  • Flexibilita a adaptabilita. Automatizované systémy Kardex Remstar jsou flexibilní a mohou být kdykoliv přizpůsobeny měnícím se požadavkům zákazníka.

Vyplatí se v mé branži investovat do systémů Kardex Remstar?

Rádi vás navštívíme a zdarma poskytneme nezávaznou konzultaci ohledně našich systémů a možné úspory místa, času a prostředků ve vašem skladu. Většina našich zákazníků, jež dosáhla výrazných úspor svých provozních nákladů ve skladu, se pro naše systémy rozhodla právě díky takovéto schůzce. Nezaleží přitom na velikosti vaší firmy ani na odvětví, ve kterém podnikáte. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo vyplňte náš kontaktní formulář.

 
OK