Smartpick 5200

Řešení pro správu a zpracování výdejních objednávek přizpůsobené potřebám elektrického a elektronického průmyslu.

Smartpick 5200 - The solution for management and processing of picking orders, tailored to the needs of the electrics / electronics industry

Smartpick 5200

je řešení pro správu a zpracování výdejních objednávek – zvláště  přizpůsobené potřebám elektrického a elektronického průmyslu. Zvláštní pozornost byla věnována manipulaci s SMD komponentami. Například během naskladňování je zaznamenáno číslo šarže nebo výrobní číslo a během výdeje je správné číslo (šarže nebo výrobní) předem určeno. Nesprávný výdej tedy již není možný

!

Zvyšte produktivitu!

 • Strategie vícenásobného výdeje:Nezáleží, zda jej řídí operátor pomocí optimalizovaných tištěných seznamů nebo integrovaný automatizovaný světelný systém, Smartpick 5200 zvyšuje efektivitu pomocí vychystávání dávek a vícenásobných výdejů.
 • Zvýšená přesnost: Od vytvoření optimalizovaných vyhledávacích seznamů po systémy ověřování čárových kódů a systémy světelných ukazatelů (Pick-to-Light a Put-to-Light): Přesnost výdeje se zvyšuje až na 99 % díky systému Smartpick 5200!

 

 

Zvyšte pružnost!

 • Modulární struktura: Rozšiřte systém Smartpick 5200 o dodatečné volitelné moduly kdykoli potřebujete!
   

Snižte náklady!

 • Snížení zásob: Pomocí entit sledujících skladové zásoby můžete v reálném čase sledovat stav zásob, snížit nebo dokonce odstranit „ležáky“ a vyklidit pojistné a staré skladové zásoby.
 • Maximalizujte úložný prostor: Optimalizované uspořádání skladových prostor zajistí optimální využití každého čtverečního centimetru prostoru.

Nejdůležitější vlastnosti:

 • Vytváření, úprava a správa objednávek k uložení a vyhledání
 • Import hlavních dat materiálu (řízené časovým intervalem)
 • Import údajů o objednávkách (řízené časovým intervalem, k naskladnění a vychystávání)
 • Export údajů o objednávkách (řízené časovým intervalem, údaje z historie) export potvrzených položek objednávky (historie/deník rezervací)
 • Řízení zásob materiálu
 • Rozdělování materiálů pomocí druhu materiálu
 • K materiálu lze přiřadit dokumenty a obrázky
 • Možné zobrazení obrázku materiálu v úložném prostoru
 • Řízení skladovacích prostor
 • Záznam naskladnění a vychystávání
 • Záznam skladových oprav
 • Neplánované/ruční naskladnění a vychystávání
 • Jednoduché vykazování, pomocí předdefinovaných seznamů a hlášení
 • Pohodlná správa uživatelských práv
 • Zvláštní zacházení s SMD komponentami
 • Úplné vyhledání zásob ze skladového prostoru a dodání na výrobní linku

  • Možnost několika výrobních linek
  • Možnost převodu z jedné výrobní linky na druhou (přístup k již vyhledanému materiálu)
  • Automatické vytvoření vratky objednávky s rozdílem v množství
  • Úprava rozdílu množství ve vratce objednávky, pokud je zboží následně převedeno na výrobní linku
  • Při ukládání systém optimalizuje procesy uskladněním materiálu stejného druhu společně ve stejném regálu v co největší možné míře, pokud je uložen na více místech

 • Správa čísel šarže nebo výrobních čísel

  • Záznam čísla šarže nebo výrobního čísla během ukládání, určení čísla šarže nebo výrobního čísla během vyhledávání

 • Při každém pohybu ve skladu se kromě jiných údajů o objednávce a materiálu (např. materiál, číslo objednávky, množství) do historie zaznamená i číslo šarže
 • Řízení nákladového střediska v okamžiku vyhledávání
 • Monitorování minimální úrovně zásob

 

Výhody na první pohled

  • Speciální SMD manipulace
  • Integrované optické indikátory
  • Modulární struktura
  • Snížení úrovně zásob
  • Maximalizace skladovacího prostoru

  Objednávky servisu:

    +420 595 701 180

  service.remstar.cz(at)kardex.com

   
  OK