POLITIKA KVALITY

Společnost KARDEX s.r.o. patří mezi rostoucí a prosperující tržní subjekty, ve kterých roste potřeba řídit rozvoj vnitřní struktury tak, aby zajišťovala efektivní systém řízení a tím byly vytvořeny předpoklady pro dokonalejší uspokojování potřeb a očekávání zákazníků při poskytování služeb.


Jedním z prostředků k dosažení spokojenosti zákazníka je úsilí více se mu přiblížit. Proto se počítá se zvyšováním úrovně všech činností, hlavně v oblasti přípravy projektů a podpory zákazníka při prosazování jejich procesů snižujících náklady v oblasti logistiky skladů. Dalším a zásadním prostředkem k dosažení spokojenosti zákazníků je zvýšení kvality služeb v oblasti instalací a záručních a pozáručních servisů.


V těchto souvislostech je vedením společnosti formulována politika kvality, kterou chceme uskutečňovat podle následujících principů:

 

Orientace na zákazníka :

  • kvalita našich produktů a služeb je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení obratu
  • analyzujeme konkurenční prostředí, abychom mohli zákazníkovi nabídnout co nejlepší služby
  • rozhodujeme na základě faktů, které průběžně sbíráme a analyzujeme
  • zlepšujeme vnitrofiremní procesy, díky kterým lze eliminovat nesrovnalosti z hlediska kvality


Orientace na pracovníka :

  • naši pracovníci jsou vybírání na základě vzdělání, dovedností a osobní integrity
  • udržujeme vzájemnou komunikaci a obhajujeme otevřenou informační politiku
  • podporujeme zaměstnance v odborném růstu, při zvyšování kvalifikace (školení, semináře, konference); motivujeme je ke zvýšení výkonnosti

 

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat zavedený systém a poskytovat veškeré zdroje potřebné pro naplnění Politiky kvality.
Při plnění našich cílů a realizaci všech činností velmi úzce a systémově spolupracujeme v rámci našeho koncernu KARDEX jak s výrobním závodem, tak i s pobočkami zejména na Slovensku a v Polsku; aplikujeme pravidla koncernu a implementujeme zavedené způsoby a principy práce. V neposlední řadě dodržujeme platnou legislativu ČR.

 
OK