Při vychystávání objednávek hraje naprosto klíčovou roli software.

Trend směrem k individualizaci pokračuje a spolu s ním rozdílnost a rozmanitost nabízených produktů a služeb. Tento vývoj staví logistický průmysl – a zejména oblast vychystávání objednávek – před velké výzvy. Abbas Jamalian, hlavní vývojář softwaru ve společnosti Kardex Software GmbH, popisuje potenciál, který zde software nabízí.Jak může, software přispět ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a zvýšení flexibility ve skladu a v oblasti vychystávání?


Abbas Jamalian: Ve skladech jsme konfrontováni s klíčovými problémy, mezi které patří například úspora místa, zvýšení výkonnosti a zaručení kvality vychystávání. Tyto úkoly nelze splnit bez softwaru, protože se zaměřujeme na to, aby byly efektivní z hlediska nákladů.


Mohl byste to vysvětlit trochu podrobněji?


Jamalian: Vezměme si například dynamické systémy ukládání a vyhledávání. Software těchto strojů před uložením zboží identifikuje police, jejichž výška nejlépe vyhovuje položce, kterou chcete uskladnit. Je tu také otázka výkonnosti a kvality, kde pomáhají systémy automatizovaného monitorování a vyhledávání zboží. Řešení s podporou softwaru zde také zvyšují bezpečnost a spolehlivost.


Čím se v oblasti intralogistiky společnosti zabývají nejvíce?
Jamalian: Všechny neustále prochází procesem optimalizace, kde je velmi důležitá integrace, protože optimalizace celkového procesu je možná jen tehdy, pokud jsou všechny dílčí procesy propojeny. Během toho lidé, kteří jsou odpovědní za provoz, opouští izolovaná řešení. V takovém případě musí mít systémy skladového hospodářství (WMS) fungující rozhraní pro starší systémy. Software systému skladového hospodářství je napojen na systémy ERP, ale také na technologii používanou ve skladovacích a vyhledávacích systémech. Software systému skladového hospodářství tak spojuje dva světy – řízení ERP a tradiční skladování.


Pracovníci vychystávání dostávají rostoucí počet jednorázových a malých objednávek. Jaké strategie zde mohou pomoci?


Jamalian: Reagujeme na dopad této změny v objednávkovém chování mezi koncovými spotřebiteli a v průmyslu s mnoha různými technologiemi skladování, softwarovými moduly a vychystávacími strategiemi. Dávkové vychystávání například, konsoliduje několik objednávek do jedné dávky, takže pracovníci vychystávání mohou ušetřit čas tím, že vychystají jednu po druhé. V případě víceuživatelského vychystávání podporujeme strategie, které zahrnují několik pracovníků, kteří během špičky flexibilně sdílejí práci na vychystávací stanici. Po nějakou dobu je k dispozici také aplikace „Rychlé dodání dílů“ (Fast Parts Delivery), která obsahuje předdefinovaná, škálovatelná řešení zejména pro skladovací a distribuční odvětví.


Systém skladového hospodářství Power Pick Global jste vyvinul přímo Vy osobně. Co tento softwarový balík umí?


Jamalian: Je součástí nové generace softwaru. Pracovali jsme ve vývojovém týmu, který byl rozmístěn po celém světě, abychom dokázali vzít v úvahu specifika různých zemí. Software Power Pick Global předvádí svou skutečnou sílu v oblasti vychystávání objednávek. To zahrnuje všechny věci související s automatickými skladovacími jednotkami a vychystáváním objednávek. Kromě toho software systému skladového hospodářství zahrnuje celý řetězec typických základních funkcí, například strukturu skladu, standardní skladování a přemísťování, inventarizaci a vyhledávání. Softwarový balík nabízí také další funkce, například správu čísle dávek a správu výrobních čísel, správu doby skladovatelnosti, možnost uskladnění zboží ve více než jednom skladu, manipulace se sadami a další. Podporuje mnoho různých koncových zařízení a tím i celou řadu uživatelských rozhraní.


Pro jaké systémy ERP nabízí software skladového hospodářství rozhraní?
Jamalian: Nabízíme flexibilní rozhraní nejen pro systémy SAP, Microsoft Navision a Oracle, ale prakticky pro všechny ostatní systémy ERP.

 

 

 
OK