Nová funkcionalita softwaru Power Pick Global pro ulehčení paralelního vychystávání (Pick & Pass Operations)Paralelní vychystávání (Pick & Pass Order Fulfillment) umožňuje vychystat zboží z jedné pracovní stanice a posunout jej dál pro vychystávání z následující pracovní stanice. To výrazně ulehčují dvě nové funkcionality softwaru Power Pick Global.

Dvě nové funkcionality softwaru Power Pick Global (PPG) byly vytvořeny pro podporu paralelního vychystávání.  Power Pick Global umožňuje zlepšení materiálových toků prostřednictvím navádění operátorů k další položce,  kterou mají vychystat, a výrazně zkracuje prostoje obsluhy. Objednávky můžou být vychystávány souběžně z několika zón a odběr artiklů bude potvrzen oskenováním čárového kódu. Nové funkce softwaru PPG eliminují „papírování“ ve skladu a prostoje obsluhy a zvyšují produktivitu práce.


Paralelní vychystávání je ideální pro vychystávání objednávek s velkým množstvím SKU, které jsou umístěny v několika pracovních stanicích. Objednávky jsou nahrány do systému a připraveny k vychystávání. Můžou být seřazeny dle důležitosti nebo data dodání a následně zaslány k pracovním stanicím pro vychystávání.

V každé zóně naviguje systém operátora k další položce k vychystání prostřednictvím zpráv. Operátor nepotřebuje monitor pro kontrolu na jednotlivých pracovních stanicích, a může tak vychystávat například z výtahového systému č. 1 a systém jej automaticky navede k výtahovému systému č. 3, kde odebere další položku. Minimalizují se tak prostoje, protože zařízení č. 3 připravuje polici s položkou k odběru ještě v průběhu vychystávání z prvního zařízení.


Další nová funkcionalita umožňuje operátorovi oskenovat bednu, do které bude objednávka vychystávána, a začít tak celý proces. Původně musel s objednávkou cestovat mezi jednotlivými zónami objednávkový list. Dnes je možné přiřadit k vychystávacímu boxu unikátní čárový kód. Operátor v každé zóně tak pouze naskenuje tento kód a informace o objednávce je softwarem Power Pick Global automaticky generována. Toto ulehčuje práci operátorům, kteří již nemusí pracovat s papírovou objednávkou.

 
OK