13 způsobů jak v roce 2014 UDĚLAT VÍCE z méně

Zde je 13 tipů, které vám v roce 2014 pomohou zefektivnit vaše skladové operace.Vzhledem k předpovědi pomalého růstu pro mnohá průmyslová odvětví pro rok 2013 věnují organizace čas přezkoumání svých aktuálních strategií a operací ohledně skladování, a ptají se sami sebe: „jak můžeme získat více z méně?“.  Trochu víc „tohoto“ a trochu méně „tamtoho“ by mohl být skvělý návod jak maximalizovat efektivitu skladování, což by vedlo ke snižování provozních nákladů a zvyšování produktivity. Zde je 13 tipů, které vám pomohou v roce 2013 získat co nejvíce z vašich skladových operací.

První tip: Více dílů na menším prostoru: Neexistuje mnoho organizací, které by budovaly nové skladové haly, trendem dnešní doby je větší využívání stávajících prostor. Organizace, které se pokoušejí využívat každý centimetr prostoru, často zvažují páternosterové systémy typu Kardex Megamat a vertikální výtahové systémy Kardex Shuttel XP z důvodu vysoké hustoty skladování, kterou poskytují, a často tak ušetří až 85 % podlahové plochy.

Druhý tip: Vyšší produktivita a efektivita s méně pracovníky: V případě mnoha zaměstnanců křižujících napříč celým skladem při hledání nějakého dílu, může existovat příležitost ke zvýšení produktivity.  Dodáním zboží přímo pracovníkovi může být zvládnuto více objednávek v kratší době, což umožní organizaci splnit více objednávek prostřednictvím menšího počtu zaměstnanců.

Třetí tip: Větší přesnost a méně chyb: Lidé nejsou bezchybní, avšak, technologie pick-to-light může zvýšit přesnost až na 99,9 %. Světla nasměrují obsluhu na přesné místo  odběru materiálu a zobrazí množství, které má být odebráno, s odhadem průběhu procesu odběru.

Čtvrtý tip: Více odběrů a méně chození: Analyzujte dobu, kterou stráví pracovník procházením a vyhledáváním mezi regály s díly. Tento čas představuje ztrátu a měl by být využit k plnění hodnotnějších úkolů, jako například balení či značení.  Zavádění automatizovaných skladových systémů, které dodávají díly pracovníkovi, prakticky eliminuje dobu k procházení a vyhledávání, a poskytuje tak více času k vychystávání.

Pátý tip: Více odbavených objednávek v kratší době: Zpracovávání objednávek hromadně zkracuje dobu odebírání a zvyšuje produktivitu. Při odebírání jedné objednávky samostatně pracovník dochází na frekventovaná skladovací místa vícekrát, aby vychystal několik objednávek, a pokaždé se musí dopravit na místo a z místa. Při hromadném odběru dojde pracovník na místo jednou a odebere dostatečné množství k pokrytí více objednávek, což šetří čas.

Šestý tip: Větší automatizace s menším podílem manuální práce: Vytištění a nošení seznamu materiálu k odebrání během celého procesu odebírání je nepříjemné. Díky skenerům RF, technologii pick-to-light a automatizovaným skladovým systémů  se stává vychystávání podle seznamu na papíře minulostí. Software řízení zásob, jako například Power Pick Global, dokáže řídit všechny pohyby digitálně, sloučit se s technologií pick-to-light  a poskytovat výkazy řízení zásob.

Sedmý tip: Větší bezpečnost při menším zhušťováním produktů: Produkty uskladněné v regálech podléhají vysokému riziku ztráty nebo krádeže. Páternosterové systémy a výtahové systémy jsou vybaveny vnitřnímy dveřmi tak, aby bylo uskladněné zboží bezpečně a přehledně uskladněno. Navíc může software řízení zásob Power Pick Global monitorovat pohyby na skladě a poskytuje podrobné zprávy od uživatele.

Osmý tip: Větší bezpečnost s menším podílem poškození produktů: Při používání tradičních regálů je zboží vystavováno také vnějším vlivům a riziku poškození. Při použití vertikálních karuselových systémů a výtahových systémů Shuttle XP je zboží uskladněno uvnitř systému na  polici, patře nebo ve skladovacím boxu, čímž se snižuje riziko poškození.

Devátý tip: Více aktivit generujících příjmy na menší skladovací ploše: Integrace systémů dynamického skladování může zajistit úsporu až 85 % podlahové plochy.Takto získaná plocha může být využita lépe rozšiřováním činností generujících příjmy, jako například doplňková výroba nebo přidáním kontroly jakosti.

Desátý tip: Větší organizace a méně dohadů: Je obtížné a časově náročné vyřešit, kde skladovat všechny díly, aby byla zajištěno maximální využití prostoru a maximalizace výkonnosti. Software řízení zásob Power Pick Global spravuje prostor, směřuje obsluhu tam, kam uložit díl pro maximální hustotu uskladnění a organizaci.

Jedenáctý tip: Více ekologie s menší spotřebou energií: Ve snaze „chovat se ekologicky“ se organizace snaží využívat prostor, který již existuje, místo stavění na zelené louce. Páternosterové systémy a výtahové systémy organizacím poskytují úsporu až 85 % podlahové plochy, zajišťují menší prostor k vytápění a svícení, čímž se snižují náklady na energie a údržbu.

Dvanáctý tip: Větší ergonomika s menším rizikem úrazu: Páternosterové systémy a výtahové systémy eliminují procházení, ohýbání se, natahování se a naklánění se související s využíváním regálů. Při práci podle principu „zboží k obsluze“ jsou díly dodávány v ergonomické výšce, aby se omezily problémy s případným odškodňováním pracovníků a byla zajištěna jejich bezpečnost.

Třináctý tip: Vyšší úspěšnost s menším stresem: Roku 2013 je perfektní dobou k přezkoumání strategií a operací týkajících se skladování. Páternosterové systémy a výtahové systémy mohou nabídnout rychlejší, přesné a nákladově efektivní odebírání materiálu zajišťující větší úspěšnost v roce 2013 s menším stresem!

 
OK