Zdravotnictví

K cíli s dynamikou. A s Kardexem.

Optimálně využít stávající potenciál a získat nové možnosti – se skladovými a kancelářskými systémy Kardex získáte prostor, který vám pomůže posílit vaše postavení v konkurenčním prostředí.

Rostoucí tlak na náklady, pokračující globalizace a snaha vyrovnat se se současnou situací ve zdravotnictví: Farmaceutické a zdravotnické firmy čelí stále novým výzvám. Přesto: Vyhlídky nejsou špatné s ohledem na rostoucí počty pacientů na celém světě a rostoucí poptávku po nejmodernějších metodách léčení, které jsou stále více hrazeny soukromě. Vstup do boje o trh generik je odpovědí na měnící se rámcové podmínky. Ta druhá odpověď zní: Výzkum a co nejrychlejší realizace vědeckých poznatků. Obojí však předpokládá: použití nových technologií a optimální využití stávajících zdrojů.

 

Více pohybu od A do Z

Pomůžeme vám vytvořit prostor pro vaše rozhodování. Díky nejvyšší dynamice logistických procesů, od vývoje přes výrobu až po distribuci. Ať již řízení zásob obalů, zásobování výroby nebo také správa receptur – optimalizace a zrychlení pracovního postupu je vždy v popředí.

 

Nové cesty, nové možnosti

Také v oblasti zdravotnictví se mění prodejní kanály – směrem k distributorům a e-businessu. Využijte našich rozsáhlých zkušeností s koncepcemi výroby a expedice a využijte potenciál, který se vám zde otevírá.

 

Jistota v důležitých otázkách

Kdo, co, kdy, jak? Zodpovězení těchto otázek pro vás může mít v určitých situacích obrovský význam. Přesným měřením, dokumentací a řízením všech relevantních procesů a systémů zajistí Kardex kdykoli zpětnou dohledatelnost.

 

Flexibilní a všemu otevřené

Naše řešení lze začlenit do každého logistického systému. Jako efektivní sklad, ve výrobě nebo jako mezisklad pro expedici. Software Kardex pro správu skladu vám zaručí navíc maximálně bezpečné uložení aktiklů a nejvyšší efektivitu komise a to i ve špičkách.

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK