Průmysl spotřebního zboží

Push místo Pull: Protože v budoucnu půjde v logistice především o rychlost.

Obchod charakterizují intenzivní konkurence a vysoká koncentrace. Kdo se chce prosadit, musí využít svého potenciálu – zejména v logistice.

Moc značek? V oblasti spotřebního zboží je nezlomná – a přesto nechrání před propadem cen. Soutěž je vedena přes cenu, marže se stává vše rozhodující záležitostí. Protože: Koncoví zákazníci chtějí sice stále lepší výrobky, stále rostoucí rozmanitost výrobků a ještě více služeb. To vše ale za stejné nebo dokonce nižší ceny.

 

Silné stránky z nedostatků

Co je pro jednoho překážkou, je pro druhého šancí: Za předpokladu, že se mu podaří objevit finanční prostor pro to, aby rostl a nové výrobky co nejrychleji dostával na trh. A přesně tady je místo pro logistická řešení Kardex: Díky inteligentnímu zacílení vašich výrobních a logistických struktur zvýšíme efektivitu pracovních postupů, posílíme vaši pozici a pomůže vám úspěšně reagovat na požadavky trhu. Sázíme přitom na metodu Inhouse a Inbound – od vašich dodavatelů až po jednotlivá pracoviště.

 

RFID, CPFR? V pořádku!

Koneckonců jde o jedinou věc: Mít k dispozici správný produkt ve správný čas na správném místě. V přesně požadovaném množství. Také zde je Kardex na vaší straně. Například, když jde o to, transformovat lineární dodavatelské řetězce novými technologiemi na výkonné, flexibilní a na poptávku orientované logistické sítě. Nebo, pokud chcete zvýšit přesnost prognózy a optimalizovat tak dostupnost v místě prodeje. Protože: Budoucnost lze nejlépe předvídat, když ji sami utváříte.

 

Otevřenost novým výzvám

Řešení Kardex lze začlenit do každého logistického systému. Jako efektivní sklad, ve výrobě nebo jako mezisklad pro expedici. Softwary Kardex pro správu skladu a zařízení pro komisi zaručují navíc bezpečné vychystávání ve špičkách.

 

Připravíme vás na budoucnost

Kdo chce na trhu uspět, musí své schopnosti a zdroje využívat co nejekonomičtěji. A právě zde vám spolupráce s Kardexem nabízí rozhodující výhody: Interní logistika otevírá takový potenciál úspor a racionalizace jako žádná jiná oblast! Maximální dostupnost s co nejnižšími náklady na skladování a přepravu je pro nás nejdůležitější zásadou: Vyvíjíme pro vás kompletní systémová řešení. Výhody pro vás: Ušetříte nejen místo ve skladu a ve výrobě, ale zvýšíte také přesnost a transparentnost logistických procesů.

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK