Optický průmysl

Máme pro vás odpovědi. Na vlas přesné a úplně jasné.

Růst, konkurenceschopnost a inovační síla: Optický průmysl překonává všechny rekordy. Efektivní logistické procesy k tomu svým dílem přispívají.

Novinky v oblasti optiky jsou hnacím prvkem inovací jako snad žádná jiná oblast. Jako klíčové technologie ovlivňují vývoj nejrůznějších dalších průmyslových odvětví. Významným způsobem tak přispívají ke zvyšování kvality, účinnosti, spolehlivosti a rychlosti. To pro vás jako dodavatele představuje nejen stále nové výzvy, ale také vám otevírá další šance do budoucna. A přesně tady je místo pro Kardex: Pomůžeme vám utvářet procesy ještě pružněji a přesněji. Protože o úspěchu nového vývoje rozhoduje v neposlední řadě Time-to-Market.

 

Rychlý přístup i u citlivých součástek

Stále menší, stále výkonnější a zároveň stále citlivější: Skladování vysoce citlivých součástek je pro Kardex již po desetiletí každodenní prací. Ať suché prostředí, řízené teploty, čisté prostory nebo kombinace těchto faktorů při skladování: To vše lze realizovat dokonce i přímo ve výrobě. To pro vás znamená obrovskou výhodu, protože přístup k dílům se tak může výrazně zrychlit a časy zpracování na strojích budou vždy dodrženy. Tak se můžete v klidu soustředit na to, co vám přináší úspěch: Nabízet vašim zákazníkům služby a výrobky nejvyšší jakosti. Zkrátka: Jako zkušený partner pro intralogistiku vám nabízíme možnosti, které vám poskytnou optimální podporu na vaší cestě od poskytovatele systému k poskytovateli řešení. Šité na míru, přesné, přesto vysoce flexibilní.

 

Bezpečnost kolem dokola

Kdo, co, kdy, jak? Existují situace, kdy pro vás může být odpověď právě na tyto otázky velmi důležitá. Zpětná dohledatelnost zboží je se zařízením Kardex díky přesnému sběru dat, dokumentaci a řízení všech relevantních procesů a systémů kdykoli zajištěna. A tím také vaše jistota, že jste vše udělali správně.

 

Systémové a chytré použití softwaru

Co zmůže nejlepší hardware bez výkonného, inteligentního síťového softwaru? Systematickým propojováním softwaru a hardwaru vytváříme podmínky pro vyšší efektivitu, transparentnost a pružnost. Pro potřeby dneška, a především také pro potřeby zítřka.

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK