Elektronika

Vy máte požadavky. My máme odpovědi.

Vysoce citlivé elektronické komponenty kladou na skladování velmi specifické požadavky. Přispívá k tomu také stále vyšší rozmanitost produktů. A rozměry dílů, které jsou, naopak, čím dál menší a znesnadňují manipulaci.

Odborníci z Kardex Remstar se systémy skladování elektroniky dlouhodobě zabývají a neustále zdokonalují možná řešení. Na základě analýzy firemních procesů dokáží navrhnout optimální způsob řízení materiálového toku a doporučit vhodné vybavení, které pomůže řízení co nejvíce zefektivnit. Už mnohokrát se totiž přesvědčili, že budoucí úspěch firmy na trhu často závisí na výkonnosti logistických systémů.


Při práci s elektronikou je důležité zabezpečení uložených komponent i stabilní podmínky ve skladu. Automatizované skladové systémy Kardex Remstar zaručují tu nejlepší péči pro citlivý materiál. Týká se to například klimatizace, ochrany před elektrostatickými výboji nebo třeba možnosti neomezeně dlouhého skladování při relativní vlhkosti pod 5 %. Majitelé ocení i spolehlivý systém protipožární ochrany. Samozřejmými bezpečnostními prvky pak je i možná ochrana proti neoprávněnému vniknutí a to buď pomocí PIN kódu, čtecích karet nebo elektronického zámku. Odpovědná osoba si sama zvolí, kteří zaměstnanci budou mít přístup do kterých částí policových regálů.


O pohodlnou obsluhu skladovacího systému Kardex Remstar se stará inteligentní software, který je možné napojit na vnitřní informační systém firmy. Tím se zajistí maximální transparentnost a pružnost všech logistických procesů. Vedoucí pracovník má navíc dokonalý přehled o veškerých pohybech zboží a přístupech do systému.


Automatizované skladovací systémy Kardex Remstar se v elektronickém průmyslu nejčastěji používají pro skladování s ESD ochranou, pro kontrolu jakosti, sklady rozpracované výroby ale i buffer nebo příruční sklad pro zkušebnu. Ve všech případech zajistí bezpečné a spolehlivé fungování a maximální urychlení manipulace s materiálem.

Nejčastější aplikace v elektronice

 

  • Skladování s ESD ochranou
  • Sklad rozpracované výroby
  • Buffer
  • Kontrola jakosti
  • Příruční slad pro zkušebnu…
Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK