Hydravalve – efektivní správa skladu strojních dílů a komponentů

Hydravalve dodává zákazníkům v oblasti strojírenství díly a příslušenství pro vše, co sou- visí s potrubími a ventily. Kvůli nárůstu produktového portfolia narostly skladové zásoby firmy až na dva miliony položek, což vedlo k nutnosti restrukturalizace skladu. Firma se rozhodla pro řešení od společnosti Kardex Remstar spolu s integrací svého softwaru SAGE do tohoto systému skladování pro maximální kapacitu a optimální vychystávací časy.Výhody na první pohled

  • 45%nárůstskladovacíkapacity
  • Snížení prostorových nároků o 80 %
  • Zlepšení časů dávkového vychystávání o 200 %
  • Zlepšení přesnosti vychystávání na 99 %
  • Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance v oblasti ergonomie a efektivity

Stáhněte si brožuru


 
OK