Ajan Elektronik - ODBĚR ZBOŽÍ PRO MONTÁŽ V PŘESNĚ STANOVENOU DOBU

Odběr zboží v přesně stanovenou dobu je dvacetkrát rychlejší. Integrace do výrobního procesu zkracuje vzdálenost, na kterou se pracovníci musí přemisťovat. Zmenšení nezbytné skladovací plochy o 90 procent: 1.000 m² skladovací plochy na podlahové ploše pouhých 100 m².Společnost Ajan Elektronik byla založena před 40 lety bratry Mehmetem a Mustafou Kerim Cinarliovými. V 90. letech 20. století se výrazně rozrostla a zaměřila na výrobu elektrojiskrových strojů. V rámci své specializace uvedla v roce 2000 fi rma Ajan na turecký trh plazmové řezačky. Cinarliovi dnes provozují vlastní výrobní zařízení v Rusku. Mezi další trhy, na kterých působí patří USA, Estonsko, Polsko, Indie a Brazílie. Společnost celosvětově zaměstnává asi 260 lidí a počet pracovníků se neustále zvyšuje.

Stáhněte si brožuru


 
OK