Automobilový průmysl

Dokonalé řízení materiálových toků, rychlé vychystávání i optimalizace systému skladování.

To vše umožňují moderní skladovací zařízení značky Kardex Remstar. Dynamické sklady přesně odpovídají rostoucím požadavkům na kvalitu, rychlost dodávek i snižování nákladů. Díky inteligentnímu softwaru navíc umožňují dokonalý přehled o skladovaném materiálu a minimalizují možnost chybného uložení položky. I proto patří v automobilovém průmyslu mezi nejoblíbenější.

Lépe řídit materiálové toky – optimalizace skladování

 

Automatizované skladovací systémy se s velkým úspěchem používají například ve skladech rozpracované výroby, v příručním skladu či expedičním skladu hotových výrobků. Výrazně zefektivňují také činnost ve skladu nářadí, údržby či při kontrole jakosti.  Jsou maximálně spolehlivé a to i v náročných podmínkách.

 

Chytrý management náhradních dílů


Velikým přínosem skladů Kardex Remstar do automobilového průmyslu je zvýšení flexibility dodávek, minimalizace prostojů a omezení počtu zásob. Odborníci z Kardex Remstar při návrhu řešení pro daný sklad majiteli ukáží, jak efektivněji využívat své zdroje a vyhovět tlakům na snížení nákladů.  Díky analýze logistických procesů jsou schopní navrhnout pro každého klienta model optimálního toku materiálu. A to přímo na míru jeho provozním požadavkům. Výsledkem bývá výrazné snížení skladových zásob už během prvních šesti měsíců. Minimalizuje se také chybovost a zjednodušuje se přístup ke zboží. Interní logistika totiž nabízí ohromný potenciál pro úspory a racionalizaci.

Flexibilní a všemu otevřené


Automatizované skladové systémy
Kardex Remstar jsou maximálně flexibilní a díky své modulární konstrukci dokáží perfektně zaplnit veškerý disponibilní prostor skladu. Vnitřní rozměry polic jsou uzpůsobeny tak, aby přesně odpovídaly rozměrům a charakteru ukládaného materiálu. Systém navíc sám umí zvážit a změřit skladované položky, a na základě matematického propočtu jim přiřadit vhodné místo v regálu. Tak, aby zabraly co nejméně prostoru a přitom nedošlo k přetížení police. Zaměstnancům skladu pak jednoduchý software umožňuje neustálý přehled o aktuálním stavu zásob i o jejich pohybech.


Skladovací systém Kardex Remstar pracuje velice rychle a spolehlivě. Procesy ve skladu dokáže urychlit až o stovky procent, navíc při současném výrazném snížení práce zaměstnance. Díky všem těmto vlastnostem je návratnost investice do moderního automatizovaného systému velice krátká.

 

Nejčastější aplikace v automobilovém průmyslu

 

  • Sklad rozpracované výroby
  • Expediční sklad hotových výrobků
  • Buffer
  • Příruční sklad
  • Skladování přípravků pro výrobu
  • Sklad údržby
  • Kontrola jakosti
  • Skladování sad nářadí…
Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK