Výtahový archivační systém

Kardex Shuttle XP je automatizovaný vysokoregálový systém pracující na principu výtahu.

Zaručuje vysokou ochranu skladovaných dokumentů, rychlost jejich vyhledávání a hlavně velikou kapacitu.

KARDEX Shuttle XP - nekonečný prostor pro vaše dokumenty

 

Regály pro uložení spisů mohou dosahovat až ke stropu, případně přesahovat více podlaží budovy. Díky inteligentnímu řídicímu systému je požadovaný dokument k dispozici během několika vteřin ve výdejovém prostoru.

 

Zaměstnanci tedy ušetří spoustu času, který jinak stráví pochůzkami mezi regály pro uložení spisů. Z jednoho místa mohou pohodlně ovládat celou kartotéku, nečeká je šplhání po žebříku ani krčení zad při vyhledávání dokumentů. Naopak, práce s kartotékou je možná i v sedě nebo z invalidního vozíku. Shuttle XP navíc vyniká vysokou pojezdovou rychlostí, takže archivovaný spis je k dispozici prakticky okamžitě.


Při archivaci dokáže systém Kardex Shuttle XP všechny ukládané dokumenty změřit. Na základě matematického propočtu pak určí ideální místo k jejich uložení tak, aby spis zabral co nejméně prostoru v kartotéce. Díky velmi malému rastru, 25 mm, je možné dosáhnout komprimované archivace složek nejrůznějších rozměrů  v minimálních rozestupech.


Tímto způsobem ušetří výtahový archivační systém mnoho prostoru v jakémkoliv provozu. Další kapacitu získává díky své výšce. Maximálně totiž naplňuje disponibilní prostor, a tak může zaručit, že je podlahová plocha využita skutečně efektivně. Díky tomu, že je schopný přesáhnout i několik podlaží, se hodí pro archivy a velké registratury. Až 500 běžných metrů složek je se systémem Shuttle XP  možné archivovat na pouhých 9 m².


Výšku stroje lze zvolit v krocích po 100 mm, tak aby bylo zařízení Shuttle  vždy optimálně uzpůsobeno požadavkům na kapacitu a výšku. Otvory systému je možné umístit do zákazníkem zvolené výšky na libovolném místě čelní nebo zadní stěny systému, který může procházet i několika podlažími.

Výhody automatizovaného vysokoregálového systému KARDEX Shuttle XP

 

Variabilita - Archivační systém Kardex Shuttle XP pracuje s pomocí  elektronického systému, který všechny archivované dokumenty zváží  a přeměří a na základě matematického výpočtu určí ideální místo pro jejich archivaci. Díky velmi malému rastru, 25 mm, je možné dosáhnout komprimované archivace složek nejrůznějších rozměrů  v minimálních rozestupech.

 

 

Flexibilita - Výšku stroje lze zvolit v krocích po 100 mm, tak aby bylo zařízení Shuttle  vždy optimálně uzpůsobeno požadavkům na kapacitu a výšku. Otvory systému je možné umístit do zákazníkem zvolené výšky na libovolném místě čelní nebo zadní stěny systému, který může procházet i několika podlažími.

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK