Různé možnosti

Nejvyšší flexibilita pro splnění každého požadavku

Produktová řada Vertical Buffer Module má k dispozici široké spektrum volitelného vybavení, čímž skladu zajišťuje nejvyšší možnou flexibilitu. Díky modulární konstrukci zařízení mohou být komponenty z velké části integrovány jak v rámci instalace zařízení, tak i dodatečně. To znamená, že systém může být přesně nakonfigurován tak, aby splnil nejrozmanitější na něj kladené nároky.

Výdejové otvory

Pro Vertical Buffer Module jsou k dispozici různé výdejové otvory a pracovní stanice, jež mohou být umístěny na zadní, přední nebo čelní straně zařízení.

Pro Vertical Buffer Module jsou k dispozici různé výdejové otvory a pracovní stanice, jež mohou být umístěny na zadní, přední nebo čelní straně zařízení. Různé typy výdejových otvorů mohou být zkombinovány také v rámci jednoho systému.

LED ukazovátko

LED ukazovátko

LED ukazovátko se používá ke spolehlivé identifikaci místa pro vyskladnění nebo naskladnění v rámci vychystávacích stanic. Jedná se o statický, vysoce výkonný LED světelný zdroj, jenž vytváří bodové světlo promítané prostřednictvím ovladatelného zrcadla přímo na místo pro vyskladnění nebo zaskladnění v rámci police nebo boxu. Každá jedna pozice může být individuálně určena, a to i bez předchozího kalibrování. Položka k vyskladnění je cíleně nasvícena bodovým světlem, a může tak být operátorem jednoduše identifikována.

Indikátor pozice

Indikátor pozice

Indikátor umístěný na displeji ovládacího panelu pomáhá operátorovi identifikovat skladové místo v rámci police/boxu. Dlouhé a náročné hledání vyžádané položky již není potřebné. Indikátor pozice operátora rychle a spolehlivě navede na správné místo.

LED osvětlení

LED osvětlení

Externí LED osvětlení umístěné ve stříšce výdejového otvoru ulehčuje práci obsluhy, obzvláště při nedostatečném osvětlení. Osvětlení může být zapnuto a vypnuto prostřednictvím ovládacího displeje.

Optické stavové a výstražné signály

Optické stavové a výstražné signály

Optické stavové signalizátory pomáhají operátorovi při vychystávání objednávek a naskladňování zboží. Již není potřebné dlouhé a náročné hledání. Optické vychystávací signalizátory obsluhu rychle a spolehlivě navádějí na správné místo.

Fixní skener čárových kódů

Access openings

Fixní skener čárových kódů je volitelným vybavením jednotky. Automaticky skenuje čárový kód boxu, který je takto evidován softwarem zařízení a následně uskladněn.

Fixní RFID skener

Fixní RFID skener

Fixní RFID skener je k dispozici také jako alternativa fixního skeneru čárových kódů. Může přitom plnit stejnou funkci.

ESD provedení

ESD provedení

Ochrana ESD je k dispozici pro ochranu uskladněného zboží před elektrostatickým výbojem. Provedení ESD vyžaduje, aby byl Vertical Buffer Module vybaven boxy/policemi kompatibilními s ESD.

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana

Aby bylo možné dostát požadavkům zákazníka na protipožární ochranu, je možné krycí plechy zařízení potáhnout speciální roztavitelnou fólií a do výdejových otvorů umístit springlery. V místě výztuh je možné instalovat hasicí systémy, jako např. trubky s tryskami na plyn nebo springlery na vodu nebo plyn.

Smíšené skladování

Smíšené skladování

V jednom zařízení je možné uskladnit jak boxy, tak i police o různých šířkách (např. 600 × 400 mm, 640 × 440 mm nebo 625 × 425 mm). Police mají minimální užitečné vnitřní rozměry 610 × 410 mm a jejich výška je mezi 40 a 75 mm. Slouží pro přepravu skladových boxů, kartonových krabic nebo malých dílů.

Automatické měření výšky

Automatické měření výšky

Každý výdejový otvor je standardně vybaven měřením výšky při naskladnění. V jednom zařízení může být uskladněno a spravováno zboží až čtyř různých výšek.

Kontrola přesahů

Kontrola přesahů

Tato volba slouží k ochraně citlivých a cenných položek a minimalizuje riziko havárií. Vertikální fotobuňky monitorují v uličce jakýkoliv přesah a v případě chyby se systém buď nerozjede, nebo jsou jeho pojezdy zastaveny a systém vypíše chybovou hlášku.

Potvrzovací tlačítko

Potvrzovací tlačítko

Externě uložené potvrzovací tlačítko je k dispozici jako volitelné vybavení vychystávací stanice. Operátor jej může používat pro potvrzování naskladnění a vyskladnění. Potvrzovací tlačítko je integrováno do výdejového otvoru / vychystávací stanice.

RFID skener pro přihlášení uživatele

RFID skener pro přihlášení uživatele

RFID skener je k dispozici jako volitelné vybavení a je integrován do konzoly ovládacího panelu pro přihlášení uživatele prostřednictvím čipu.

Dodatečná zásuvka a propojení

Dodatečná zásuvka a propojení

Externě umístěná zásuvka a různé propojení (2× USB, 1× Ethernet) jsou k dispozici jako volba pro vychystávací stanici.

Stáhněte si brožuru
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK