For ERP- and Warehouse Management Systems – Increasing performance and efficiency in your warehouse

Software Power Pick Global Communicator Pro byl navržený k připojení stávajícího hostitelského rozhraní, databáze zásob, WMS/ERP/LESA a řízení procesu vychystávání objednávek. Řešení systémy ERP a řízení skladu

Software může být nakonfigurován pro růst měnící se organizace, od správy jediné pracovní stanice po několik zón. Mezi techniky hromadné správy zásob, jež Communicator Pro podporuje, patří hromadné vychystávání, vychystávání a předání Pick @ Pass, statické nebo dynamické dávkové vychystávání, dávkové vychystávání řízené hostitelským rozhraním a mnoho dalších metod. Communicator Pro je řešení skladu pro ty, kteří již provozují nainstalovaný systém ERP nebo WMS a chtějí profitovat z výhod našich dynamických skladových systémů.

Moduly:

Vzdálená správa skladu – materiál, zásoby, strategie a všechny další skladové činnosti související se správou skladového místa jsou řízeny přímo ze vzdáleného systému.
Automatické hostitelské rozhraní – v případě automatického hostitelského rozhraní se jedná o rozhraní pro výměnu dat se vzdáleným systémem. Kmenová data materiálu nebo příkazy mohou být vyměňovány obousměrně. Výměna dat může probíhat jako prostý text (ASCII textový soubor), ve formátu CSV, XML nebo databázových tabulek (ODBC) resp. přes specifická rozhraní jako SAP IDocs a protokol BaaN. Připojení ke vzdálenému systému může probíhat on-line.

Funkce:

  • synchronizace kmenových dat materiálu se vzdáleným systémem
  • synchronizace příkazů
  • reporting (export seznamu pro účtování)
  • inventurní příkazy
  • import kusovníků

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK