KARDEX Drive

  • Jedná se o řídící software napsán pro řízení strojů přímo z prostředí SAP.
  • Pro SAP ECC6.0 a vyšší
  • Jedná se o tzv. add-on. Tedy aplikaci, která je k SAPu připojená a SAP ji může využít, nicméně nijak neovlivňuje fungování SAPu
  • KARDEX Drive pracuje s daty přímo v SAPu. Je do něj plně integrovaný! Není tedy zapotřebí posílat data mimo SAP.
  • Lze použít při využití jak WM modulu, tak i MM modulu. Případně pak také EWM.
  • Obsahuje rovněž naprogramované funkce SAPu pro řízení stroje či periferií. Zákazník tak může zavolat pohyb stroje z jakéhokoliv již naprogramovaného procesu přímo v SAPu a plně tak integrovat nové sklady do současných procesů jako je použití terminálů atd.
  • Může pracovat rovněž s KBS světly, se čtečkami čárových kódů či tiskárnou.
  • Podporuje jakoukoliv zabezpečenou komunikaci nabízenou SAPem.
 
OK